Môn Tiếng Việt

Soạn bài tập đọc lớp 2 như là cuốn để học tốt Tiếng Việt 2. Giúp học sinh giải bài tập Tiếng Việt, soạn bài, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện... đầy đủ các bài văn mẫu lớp 2 hay nhất

Tuần 27. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 2


Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 2


Tuần 19. Bốn mùa


Tuần 20. Bốn mùa


Tuần 21. Chim chóc


Tuần 22. Chim chóc


Tuần 23. Muông thú


Tuần 24. Muông thú


Tuần 25. Sông biển


Tuần 26. Sông biển


Tuần 28. Cây cối


Tuần 29. Cây cối


Tuần 30. Bác Hồ


Tuần 31. Bác Hồ


Tuần 32. Nhân dân


Tuần 33. Nhân dân


Tuần 34. Nhân dân


Tuần 1. Em là học sinh


Tuần 2. Em là học sinh


Tuần 4. Bạn bè


Tuần 5. Trường học


Tuần 3. Bạn bè


Tuần 6. Trường học


Tuần 7. Thầy cô


Tuần 8. Thầy cô


Tuần 9. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 2


Tuần 10. Ông bà


Tuần 11. Ông bà


Tuần 12. Cha mẹ


Tuần 13. Cha mẹ


Tuần 14. Anh em


Tuần 15. Anh em


Tuần 16. Bạn trong nhà


Tuần 17. Bạn trong nhà


Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 2