Soạn bài Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm trang 139 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm trang 139 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì ?


Câu 1

Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng làm gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Trả lời :

Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy.


Câu 2

Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... mình phải bận tâm.

Trả lời :

Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ: cháy nhà hàng xóm chứ có cháy nhà mình đâu mà lo.


Câu 3

Kết thúc câu chuyện ra sao ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn cuối truyện: Nào ngờ... đến hết.

Trả lời :

Kết thúc câu chuyện, lửa to gió mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Bấy giờ ông ta vội vã dập lửa nhưng không kịp, mọi thứ đã bị thiêu sạch.


Câu 4

Câu chuyện này khuyên ta điều gì ?

 Trả lời :

Câu chuyện này khuyên ta cần phải quan tâm, giúp đỡ người khác, nhất là hàng xóm láng giềng.

Nội dung bài: Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau.


Bài đọc

Cháy nhà hàng xóm

    Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy. Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ :

- Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm.

    Nào ngờ, lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch.

TRUYỆN NGỤ NGÔN

- Bình chân như vại : ý nói không quan tâm, lo lắng gì.

- Tứ tung : tản ra khắp mọi chỗ, mọi nơi.

- Bén : (lửa) bắt vào một vật, làm cháy vật đó.

- Cuống cuồng : vội vàng, rối rít.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Đàn bê của anh Hồ Giáo trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Kể ngắn về người thân (nói, viết) trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Người làm đồ chơi trang 134 SGK Tiếng Việt 2 tập 2