Chính tả (Nghe - viết): Đàn bê của anh Hồ Giáo trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Đàn bê của anh Hồ Giáo trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Tìm các từ: a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr :


Câu 1

Nghe – viết :

 Đàn bê của anh Hồ Giáo

     Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân anh Hồ Giáo. Những con bê đực chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng trong xung quanh anh. Những con bê cái thì rụt rè. Có con sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như đòi bế.

? Tìm tên riêng trong bài chính tả.

Trả lời : Tên riêng trong bài chính tả là : Hồ Giáo


Câu 2

Tìm các từ :

Trả lời :

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr :

- Chỉ nơi tập trung đông người mua bán : chợ

- Cùng nghĩa với đợi : chờ

- Trái nghĩa với méo : tròn

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã :

- Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội : bão

- Cùng nghĩa với cọp, hùm : hổ

- Trái nghĩa với bận : rảnh


Câu 3

Thi tìm nhanh :

Trả lời :

a) Những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây.

- Những từ bắt đầu bằng ch : chè, chanh, chuối, chay, chôm chôm, …

- Những từ bắt đầu bằng tr : tre, trúc, trầu, tràm, trò, trâm bầu, trứng cá, trắc,…

b) Những từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng.

- Những từ có thanh hỏi : tủ, giỏ, chảo, chổi, bàn chải, bình thủy…

- Những từ có thanh ngã : đĩa, đũa, võng, tã, …

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn: Kể ngắn về người thân (nói, viết) trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Người làm đồ chơi trang 134 SGK Tiếng Việt 2 tập 2