Chính tả (Nghe - viết): Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s : sói, sẻ, sứa, …


Câu 1

Nghe – viết :  Quả tim khỉ (từ Bạn là ai ? … đến hoa quả mà Khỉ hái cho.)

    - Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?

    - Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

    Khỉ nghe vậy, mời Cá Sấu kết bạn.

    Từ đó, ngày nào Cá Sấu cũng đến, ăn những hoa quả mà Khỉ hái cho.

? - Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời: Những chữ trong bài chính tả phải viết hoa đó là :

+ Tên riêng : Khỉ, Cá Sấu

+ Từ đứng đầu mỗi câu : Bạn, Vì, Tôi, Từ.

? Tìm lời của Khỉ và Cá Sấu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì ?

Trả lời: 

+ Lời của Khỉ : Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?

+ Lời của Cá Sấu : Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

 Những lời nói ấy đặt sau dấu gạch đầu dòng.


Câu 2

Điền vào chỗ trống :

Trả lời :

a)  s hay x ?    

say sưa, xay lúa

xông lên, dòng sông

b) ut hay uc ?

- chúc mừng, chăm chút

- lụt lội, lục lọi


Câu 3

a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng sói, sẻ, sứa, …

Gợi ý:  sói, sẻ, sứa, sao biển, sên,  sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, sam, sò,…

b) Tìm tiếng có vần uc hoặc vần ut, có nghĩa như sau :

- Co lại : rút

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát … : xúc

-  Chọi bằng sừng hoặc đầu : húc

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy trang 55 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Voi nhà trang 56 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Quả tim khỉ trang 52 SGK Tiếng Việt 2 tập 2