Chính tả (Nghe - viết): Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. a) Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?


Câu 1

Nghe – viết : Voi nhà (từ Con voi lúc lắc vòi … đến hướng bản Tun.)

   Con voi lúc lắc vòi ra hiệu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe.

   Tứ lo lắng:

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi!

   Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó huơ vòi về phía lùm cây rồi lững thững đi theo hướng bản Tun.

? Tìm câu có dấu gạch ngang và câu có dấu chấm than.

Trả lời: Câu có dấu gạch ngang và câu có dấu chấm than là :

Tứ lo lắng :

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi !

? Viết các tiếng huơ, quặp


Câu 2

a)  Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Trả lời :

(xâu, sâu) : sâu bọ, xâu kim

(sắn, xắn) : củ sắnxắn tay áo

(xinh, sinh) : sinh sống, xinh đẹp

- (sát, xát) : xát gạo, sát bên cạnh.

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Quả tim khỉ trang 52 SGK Tiếng Việt 2 tập 2