Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,…) :

a) Khi nào bạn về quê thăm ông bà nội ?

-  Lúc nào (tháng mấy, bao giờ) bạn về quê thăm ông bà nội ?

b) Khi nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

- Lúc nào (mấy giờ, bao giờ) các bạn được đón Tết Trung thu ?

c) Khi nào bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

- Mấy giờ (bao giờ, lúc nào) bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?


Câu 3

 Ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả :

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm đoạn văn, ngắt hơi hợp lí và điền dấu vào chỗ thích hợp. Chú ý sau dấu chấm phải viết hoa.

Trả lời :

    Bố mẹ đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.

Bài giải tiếp theo
Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 10 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2