Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

Gợi ý: Em đáp lại lời khen ngợi với thái độ khiêm tốn, nhã nhặn và lễ phép với người lớn.

Trả lời: 

a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

- Cháu cảm ơn bà ạ. Việc này cháu làm hằng ngày mà bà.

b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay quá, múa dẻo quá !”

- Cháu cảm ơn dì ạ.

c) Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục : “Cậu nhanh thật đấy !”

- Không có gì. Mình gặp may đấy.


Câu 2

Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu sau :

Gợi ý: Em dùng cụm từ vì sao để hỏi về nguyên nhân, lí do trong câu.

a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài.

- Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài ?

b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thủy thủ thoát nạn.

- Vì sao người thủy thủ thoát nạn ?

c) Thủy Tinh dâng nước lên đánh Sơn Tinh vì ghen tức.

- Vì sao Thủy Tinh dâng nước lên đánh Sơn Tinh ?

Bài giải tiếp theo
Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 10 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2