Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu trong những câu sau :

Gợi ý: Em hãy dùng cụm từ ở đâu để đặt câu hỏi về địa điểm.

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

- Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu ?

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

- Chú mèo mướp nằm lì ở đâu ?

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

- Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

- Chú bé say mê thổi sáo ở đâu ?


Câu 3

 Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào mỗi chỗ trống trong truyện vui sau ?

Gợi ý: 

- Tác dụng của dấu chấm hỏi và dấu phẩy:

+ Dấu chấm hỏi: đặt ở cuối mỗi câu hỏi.

+ Dâu phẩy: dùng để ngăn cách các ý trong câu.

Trả lời :

    Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết một chữ nào ?

    Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ?

Bài giải tiếp theo
Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 10 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2