Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.  


Câu 2

Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu…

 

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm.

                                         ĐỊNH HẢI

Trả lời:

- Các từ chỉ màu sắc đó là: xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.


Câu 3

Chọn hai từ em vừa tìm được ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ đó.

Gợi ý:

- Hàng râm bụt nở hoa đỏ rực.

- Tán bàng phủ xanh mát một khoảng sân trường.


Câu 4

Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau :

Gợi ý: Em dùng cụm từ khi nào để hỏi về thời gian trong câu.

a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

- Khi nào trời rét cóng tay ?

b) Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.

- Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?

c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

- Khi nào cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú ?

d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

- Các bạn thường về thăm ông bà khi nào ?

Bài giải tiếp theo
Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì II trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 10 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2