Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì II trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì II trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.


A.

Đọc thầm :

Cá rô lội nước

    Những bác cá rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.

Theo TÔ HOÀI


B.

Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng :


Câu 1

Cá rô có màu như thế nào ?

a) Giống màu đất.

b) Giống màu bùn.

c) Giống màu nước.

- Gợi ý: Em chú ý câu đầu tiên của bài.

- Đáp án: b) Giống màu bùn.


Câu 2

Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu ?

a) Ở các sông.

b) Trong đất

c) Trong bùn ao.

- Gợi ý : Em hãy đọc câu thứ 3 của bài (Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra,...)

- Đáp án: c) Trong bùn ao


Câu 3

Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào ?

a) Như cóc nhảy.

b) Rào rào như đàn chim vỗ cánh.

c) Nô nức lội ngược trong mưa.

- Gợi ý: Em hãy đọc kĩ 2 câu cuối, tránh nhầm lẫn các đáp án.

- Đáp án: b) Rào rào như đàn chim vỗ cánh.


Câu 4

Trong câu  Cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì ?

a) Cá rô.

b) Lội ngược.

c) Nô nức

- Gợi ý: Em chỉ ra tên con vật được nhắc đến trong câu.

- Đáp án: a) Cá rô


Câu 5

Bộ phận in đậm trong câu Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào?

a) Vì sao?

b) Như thế nào?

c) Khi nào?

- Gợi ý: Khoan khoái chỉ đặc điểm trạng thái của cá rô.

- Đáp án: b) Như thế nào ?

Bài giải tiếp theo
Tiết 10 - Ôn tập giữa học kì II trang 81 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì II trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2