Tiết 1 - Ôn tập giữa học kì II trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Tiết 1 - Ôn tập giữa học kì II trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào ?”.

Gợi ý: Câu hỏi Khi nào? dùng để hỏi về thời gian.

Trả lời  :

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

b. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.


Câu 3

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

Trả lời:

a) Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.

- Dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng khi nào ?

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

- Ve nhởn nhơ ca hát khi nào ?


Câu 4

Nói lời đáp lại của em :

Gợi ý: Em hãy đáp lại lời cảm ơn với thái độ lịch sự, lễ phép và khiêm tốn.

Trả lời:

a) Khi bạn cảm ơn em vì em đã làm việc tốt cho bạn.

- Không có gì đâu.

b) Khi một cụ già cảm ơn em vì em đã chỉ đường cho cụ.

- Dạ không có gì đâu cụ ạ.

c) Khi bác hàng xóm cảm ơn em vì em đã trông giúp em bé cho bác một lúc.

- Dạ không có gì đâu bác ạ.

Bài giải tiếp theo
Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì II trang 77, 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì II trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì II trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì II trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì II trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì II trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì II trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 10 - Ôn tập giữa học kì II trang 81 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì II trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2