Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì I trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì I trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.


Câu 1

 Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi:

Gợi ý: Em quan sát hoạt động của các nhận vật trong mỗi bức tranh và trả lời câu hỏi.

 

Trả lời:

- Tranh 1 : Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn đi học.

Tranh 2 : Hôm nay mẹ bị ốm nên không thể đưa Tuấn đi học được.

- Tranh 3 : Tuấn giúp mẹ bằng cách chăm sóc và lấy nước cho mẹ uống.

Tranh 4 : Tuấn đến trường bằng cách đi bộ.

Bài giải tiếp theo
Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì I trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 75 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 10 - Ôn tập giữa học kì I trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 1