Tiết 1 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Tiết 1 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.


Câu 3

Sắp xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng. 

Gợi ý: Em hãy phân biệt các từ ngữ chỉ tự vật. 

 

(bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng)

Trả lời :

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

bạn bè, Hùng

bàn, xe đạp

thỏ, mèo

chuối

 

Câu 4

Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên.

Gợi ý: 

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

cô giáo, thầy giáo, bố mẹ, ông bà, em trai, cô, bác, …

ghế, phấn, bảng, bút, thước, giày dép,…

voi, hổ, gà, giun, cá, khỉ, trâu, bò, cò, ngựa,…

phượng vĩ, bằng lăng, bàng, cúc,…

Bài giải tiếp theo
Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì I trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì I trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 75 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 10 - Ôn tập giữa học kì I trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 1