Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Nghe – viết :

Cân voi

    Một lần, sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh, nhờ ông cân hộ con voi. Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền. Khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, ông sai cân chỗ đá ấy và biết voi nặng bao nhiêu.

Bài giải tiếp theo
Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì I trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì I trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 75 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 10 - Ôn tập giữa học kì I trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 1