Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 75 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 75 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.


A.

Đọc thầm mẩu chuyện sau:

Đôi bạn

   Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

   - Ai hát đấy?

   Có tiếng trả lời:

   - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

   Búp bê nói:

   - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo NGUYỄN KIÊN


B.

Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:


Câu 1

Búp Bê làm những việc gì?

a) Quét nhà và ca hát.

b) Quét nhà, rửa bát và nấu cơm.

c) Rửa bát và học bài.

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Trả lời : b) quét nhà và rửa bát, nấu cơm.


Câu 2

Dế Mèn hát để làm gì?

a) Hát để luyện giọng.

b) Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.

c) Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Trả lời : b) Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.


Câu 3

Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì?

a) Cảm ơn Dế Mèn.

b) Xin lỗi Dế Mèn.

c) Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Trả lời : c) Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.


Câu 4

Vì sao búp bê cảm ơn Dế Mèn?

a) Vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê.

b) Vì tiếng hát của Dế Mèn giúp búp bê hết mệt.

c) Vì cả hai lí do trên.

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Trả lời : c) Vì cả hai lí do trên.


Câu 5

Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì?

a) Tôi là Dế Mèn.

b) Ai hát đấy?

c) Tôi hát đây.

Gợi ý: Câu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét.

Trả lời : a) Tôi là Dế Mèn.

Bài giải tiếp theo
Tiết 10 - Ôn tập giữa học kì I trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 1