Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng bảng chữ cái.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Đặt 2 câu theo mẫu:

Gợi ý: Câu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét hoặc đánh giá.

Trả lời :

Ai (cái gì , con gì) ?

là gì?

  M: Bạn Lan

  là học sinh giỏi.

  Công viên

  là nơi vui chơi của chúng em.

  Cô giáo

  là người mẹ hiền thứ hai của em.

  Ông em

  là tấm gương sáng để em noi theo.


Câu 3

3. Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng bảng chữ cái.

Gợi ý: Em hãy ghi tên các nhân vật trong mỗi bài tập đọc sau:

- Người thầy cũ: Dũng, Khánh

- Người mẹ hiền: Minh, Nam

- Bàn tay dịu dàng: An

Chú ý: Tên riêng của mỗi nhân vật phải viết hoa.

Trả lời :

Thứ tự đúng là: An, Dũng, Khánh, Minh, Nam

Bài giải tiếp theo
Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì I trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì I trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì I trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì I trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 75 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 10 - Ôn tập giữa học kì I trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 1