Chính tả (Tập chép): Bông hoa Niềm Vui trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Bông hoa Niềm Vui trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng có iê hoặc yê :


Câu 1

Tập chép : Bông hoa Niềm Vui ( từ Em hãy hái … đến cô bé hiếu thảo )

      - Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

- Những chữ được viết hoa là : Em, Chi, Một, Một.


Câu 2

Tìm những từ ngữ chứa tiếng có iê hoặc  :

Gợi ý: Em nhớ nguyên tắc sau:

- Viết  khi có âm đệm

- Viết  khi không có âm đệm

Trả lời :

a) Trái nghĩa với khỏe : yếu

b) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ : kiến.

c) Cùng nghĩa với bảo ban : khuyên


Câu 3

Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp :

Gợi ý: Em hãy phân biệt r/d, dấu hỏi/dấu ngã khi viết và đặt câu hoàn chỉnh.

Trả lời :

a) rối – dối 

- Cuối tuần, em được mẹ cho đi xem múa rối.

- Bố mẹ dạy em không được nói dối.

 rạ - dạ

- Sau khi gặt xong, ngoài đồng chỉ còn gốc rạ.

- Bé đáp “dạ” ngoan ngoãn khi nghe bà gọi.

b) mỡ - mở 

- Em không thích ăn thịt mỡ.

- Bố mở giúp em chiếc hộp đồ chơi.

 nữa – nửa

- Em buồn vì tuần sau bố lại đi công tác nữa.

- Mẹ chia cho hai anh em mỗi người nửa chiếc bánh.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Quà của bố trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? trang 108 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Há miệng chờ sung trang 109 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Quà của bố trang 110 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Kể về gia đình trang 110 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bài học bổ sung
Chính tả (Nghe - viết): Cò và Cuốc trang 38 SGK Tiếng Việt 2 tập 2