Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? trang 108 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? trang 108 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Em tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai? , Làm gì?


Câu 1

 Hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ.

Gợi ý: quét nhà, rửa bát, cho gà, vịt ăn, sắp xếp góc học tập gọn gàng, giúp cha mẹ dọn phòng ngủ, phòng khách, nhặt rau, trông em, …


Câu 2

Em tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai? , Làm gì?

Gợi ý:

- Câu hỏi Ai ? để hỏi sự vật (thường đứng ở đầu câu)

- Câu hỏi Làm gì ? để hỏi về hoạt động của sự vật đó.

Trả lời :

Ai ?

làm gì ?

Chi

đến tìm bông cúc màu xanh.

Cây

xòa cành ôm cậu bé.

Em

học thuộc đoạn thơ.

Em

làm ba bài tập toán.


Câu 3

Chọn và sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu:

        1

em, chị em,

Linh, cậu bé

 

2

quét dọn, giặt,

xếp, rửa

3

nhà cửa, sách vở

bát đũa, quần áo

 Trả lời :

Ai ?

làm gì ?

Em

   quét dọn nhà cửa.

Chị em

   giặt quần áo.

Cậu bé                        

   xếp sách vở.

Linh

   rửa  bát đũa.

 

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Há miệng chờ sung trang 109 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Quà của bố trang 110 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Kể về gia đình trang 110 SGK Tiếng Việt 2 tập 1