Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì I trang 147 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì I trang 147 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau :

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

Gợi ý: Các từ chỉ sự vật bao gồm: con người, cây cối, con vật, đồ vật,...

Trả lời :

Các từ chỉ sự vật là: ô cửa, máy bay, nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.


Câu 3

Viết bản tự thuật theo mẫu đã học.

Gợi ý: Em hãy tham khảo lại bản tự thuật của bạn Thanh Hà (Tiếng Việt 2-tập 1, trang 7) và điền đầy đủ, chính xác thông tin của mình vào bản tự thuật.

HƯỚNG DẪN VIẾT

TỰ THUẬT

Họ và tên: Lê Thu Hoài  

Nam, nữ: Nữ

Ngày sinh: 14-6-2009

Nơi sinh: Lạng Sơn    

Quê quán: xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Nơi ở hiện nay: xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Học sinh lớp: 2B      

Trường: Tiểu học Chi Lăng

Chi Lăng, ngày 13 tháng 1 năm 2018

Người tự thuật

Hoài

Lê Thu Hoài

Bài giải tiếp theo
Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì I trang 147 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì I trang 148 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì I trang 148 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì I trang 149 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì I trang 150 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì I trang 150 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì I trang 151 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì I trang 151, 152 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 10 - Ôn tập cuối học kì I trang 153 SGK Tiếng Việt 2 tập 1