Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì I trang 148 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì I trang 148 SGK Tiếng Việt 2 tập 1.


Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.


Câu 2

Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập một theo mục lục.

Gợi ý: Em tìm các bài tập đọc bằng cách theo dõi cột phân môn nội dung trong phần mục lục.

Ví dụ :

- Tập đọc : Câu chuyện bó đũa , trang 112 (Chủ điểm Anh em)

- Tập đọc : Hai anh em, trang 119 (Chủ điểm Anh em)


Câu 3

Nghe – viết :

    Đầu năm, Bắc học còn kém, nhưng em không nản, mà quyết trở thành học sinh giỏi. Ở lớp, điều gì chưa hiểu, em nhờ cô giảng lại cho. Ở nhà, em học bài thật thuộc và làm bài tập đầy đủ. Chỉ ba tháng sau, em đã đứng đầu lớp.

Theo Tiếng Việt 2, 1982

Bài giải tiếp theo
Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì I trang 148 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì I trang 149 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì I trang 150 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì I trang 150 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì I trang 151 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì I trang 151, 152 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tiết 10 - Ôn tập cuối học kì I trang 153 SGK Tiếng Việt 2 tập 1