Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? 8 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? 8 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào.


Câu 1

Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào.

Gợi ý: Một năm có 4 mùa, mỗi mùa kéo dài 3 tháng.

Trả lời :

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

-Tháng giêng

-Tháng hai

-Tháng ba

-Tháng tư

-Tháng năm

-Tháng sáu

-Tháng bảy

-Tháng tám

-Tháng chín

-Tháng mười

-Tháng mười một

-Tháng mười hai


Câu 2

Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa :

a) Cho trái ngọt hoa thơm

b) Làm cho cây lá tươi tốt

c) Nhắc cho học sinh nhớ ngày tựu trường

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi này lộc

e) Làm cho trời xanh cao

Trả lời :

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

b) Làm cho cây lá tươi tốt

 

a) Cho trái ngọt hoa thơm

c) Nhắc cho học sinh nhớ ngày tựu trường

e) Làm cho trời xanh cao

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi này lộc

 

Câu 3

Trả lời các câu hỏi sau :

- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?

Học sinh được nghỉ hè vào đầu tháng sáu.

Khi nào học sinh tựu trường ?

Học sinh tựu trường vào mùa thu.

- Mẹ thường khen em khi nào ?

Mẹ thường khen khi em được điểm tốt.

- Ở trường, em vui nhất khi nào ?

Ở trường, em vui nhất là khi vui chơi cùng các bạn.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Thư trung thu (trích) trang 9 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Thư trung thu trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu trang 12 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Chuyện bốn mùa trang 6 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bài học bổ sung
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 1