Chính tả (Tập chép): Bác sĩ Sói trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Bác sĩ Sói trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Thi tìm nhanh các từ : a. Chứa tiếng bắt đầu bằng l (hoặc n)


Câu 1

Tập chép : Bác sĩ Sói

      Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: “Có bệnh, ta chữa giúp cho.” Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

? - Tìm tên riêng trong bài chính tả ?

  - Lời nói của Sói được đặt trong dấu gì ?

Trả lời:

- Tên riêng trong bài chính tả : Sói, Ngựa

- Lời nói của Sói được đặt trong dấu ngoặc kép.


Câu 2

Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Trả lời :

a)  - (lối, nối) : nối liền, lối đi

     - (lửa, nửa) : ngọn lửa, một nửa

b) - (ước, ướt) : ước mong, khăn ướt

     - (lược, lượt) :  lần lượt, cái lược


Câu 3

Thi tìm nhanh các từ :

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l (hoặc n)

- Chứa tiếng bắt đầu bằng : lá, lạ, lạc, lái, lãi, lão, lắm, lẻ, lê, lễ, lịch, lo lắng, lỗ, lông, lộc, lội, lớn, liền, lũ lụt, lung lay, lưng, …

- Chứa tiếng bắt đầu bằng : na, nảy, nách, nanh, năm, nắm, nặn, nắp, nẻ, ném, nếm, nến, nết, no, nọc, non, nón, nõn, núi, …

b) Chứa tiếng có vần ươc (hoặc ươt).

- Chứa tiếng có vần ươc : ước, bước, cược, dược, được, hài hước, lược, nước, rước, bắt chước, …

- Chứa tiếng có vần ươt : ướt, sướt mướt, lượt, rượt, vượt, trượt, say khướt, …

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Nội quy đảo khỉ trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? trang 45 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy trang 49 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Bác sĩ Sói trang 42 SGK Tiếng Việt 2 tập 2