Chính tả (Tập chép): Sơn Tinh, Thủy Tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Sơn Tinh, Thủy Tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Thi tìm chữ. a. Chứa tiếng bắt đầu bằng ch (hoặc tr).


Câu 1

Tập chép : Sơn Tinh, Thủy Tinh (từ đầu đến … cầu hôn công chúa.)

     Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.

     Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa.

? Tìm và viết các tên riê ng trong bài chính tả.

- Tên riêng trong bài chính tả : Hùng Vương, Mị Nương.


Câu 2

Trả lời :

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

trú mưa

chú ý

truyền tin

chuyền cành

chở hàng

trở về

b) Ghi vào những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

- số chẵn

- số lẻ

- chăm chỉ

- lỏng lẻo

- mệt mỏi

- buồn 


Câu 3

Thi tìm từ ngữ

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch (hoặc tr).

- Tiếng bắt đầu bằng ch : cha mẹ, chán nản, vị chát, nước chảy, chăm chỉ, chặt cây, che chở, chèn ép, chép bài, chị em, kim chỉ, chim chóc, chằng chịt, chong chóng, chu đáo, …

- Tiếng bắt đầu bằng tr : kiểm tra, trăng tròn, con trâu, cá trê, trên dưới, tri thức, trông thấy, đường trơn, tên trộm, trung thành, vũ trụ, trưng bày, trứng gà, …

b) Chứa tiếng có thanh hỏi (hoặc thanh ngã)

- Các tiếng có thanh hỏi : bảo, bẩn, lẩm bẩm, bẻ, biển, bỏng, rể, nhỏ, tủ, tổ, quả, nở, mở, nghỉ, …

- Các tiếng có thanh ngã : hãi, ngạo nghễ, nghĩ, nhã nhặn, nhãi, ngõ, ngỗng, ngã, chặt chẽ, chậm trễ, gỗ, mũ, mũi, …

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Dự báo thời tiết trang 63 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Bé nhìn biển trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Bé nhìn biển trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2