Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau :


Câu 1

Tìm các từ ngữ có tiếng biển :

M: tàu biển, biển cả

Trả lời :

biển khơi, biển xanh, biển đảo, biển xa, cửa biển, sóng biển, bờ biển, nước biển, cá biển, bãi biển, …


Câu 2

 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau :

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được : sông

b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : suối

c) Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : hồ

(suối, hồ, sông)


Câu 3

Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :

Gợi ý: Cụm từ in đậm chỉ nguyên nhân của sự việc, vì vậy em sử dụng câu hỏi vì sao?

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.

Trả lời :  

Vì sao không được bơi ở đoạn sông này ?


Câu 4

Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau :

Trả lời :

a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương ?

- Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì mang đầy đủ lễ vật đến trước Thủy Tinh.

b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

- Thủy Tinh dâng nước lên đánh Sơn Tinh vì muốn cướp lại Mị Nương.

c) Vì sao nước ta có nạn lụt ?

- Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Bé nhìn biển trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Bé nhìn biển trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2