Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách trang 54 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập 1, 2, 3 Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách trang 54 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em đặt câu phủ định bằng cách sử dụng những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chưa, không phải (là), đâu có phải (là), đâu (có)

- Em hãy tham khảo mục lục một tập truyện thiếu nhi và chú ý tên tác giả, tên truyện và số trang.

Lời giải chi tiết

1. Trả lời câu hỏi bằng hai cách theo mẫu:

Trả lời :

a) Em có đi xem phim không ?

- Có, em sẽ đi xem phim.

- Không, em không đi xem phim đâu.

b) Mẹ có mua báo không ?

- Có, mẹ sẽ mua báo.

- Không, mẹ không mua đâu.

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

- Có, em sẽ ăn cơm bây giờ.

- Không, em không ăn cơm bây giờ đâu.

2. Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi mẫu 1 câu:

a) Trường em không xa đâu !

b) Trường em xa đâu !

c) Trường em đâu có xa !

Trả lời :

- Em không đi chơi đâu.

- Em đi chơi đâu.

- Em đâu có đi chơi.

3. Tìm đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Trả lời:

Mục lục sách

Truyện đọc lớp 2

Tên truyện Tác giả Số trang
     Ai đáng khen nhiều hơn? Phong Thu 5
     Ai tốt hơn ai? Thùy Dương 7
     Bác Ve Sầu Nhật Tuấn 9

Bài giải tiếp theo