Soạn bài Tập đọc: Mua kính trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập đọc: Mua kính trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Cậu bé đã thử kính như thế nào ?


Câu 1

Cậu bé muốn mua kính để làm gì ?

Gợi ý:  Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... cậu vào một cửa hàng để mua kính.

Trả lời :

Cậu bé muốn mua kính để đọc được sách vì cậu chưa biết chữ.


Câu 2

Cậu bé đã thử kính như thế nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Một hôm... mà vẫn không đọc được.

Trả lời :

Cậu thử kính bằng cách giở cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến năm, bảy chiếc kính khác nhau vẫn không đọc được.


Câu 3

Tại sao bác bán kính phì cười ?  

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Bác bán kính thấy thế... đến hết.

Trả lời :

Bác bán kính phì cười vì thấy cậu bé thật ngốc nghếch. Chúng ta phải chăm học chữ thì mới đọc được sách.

Nội dung bài : Cậu bé lười học, không biết chữ, tưởng cứ đeo kính là sẽ biết đọc, làm bác bán kính phải phì cười.


Bài đọc

 Mua kính

    Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được sách. Một hôm, cậu vào một cửa hàng để mua kính. Cậu giở một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến năm bảy chiếc kính khác nhau mà vẫn không đọc được. Bác bán kính thấy thế liền hỏi : “Hay là cháu không biết đọc ?" Cậu bé ngạc nhiên : “Nếu cháu mà biết đọc thì cháu còn phải mua kính làm gì ?" Bác bán kính phì cười : “Chẳng có thứ kính nào đeo vào mà biết đọc được đâu ! Cháu muốn đọc sách thì phải học đi đã.“

Theo QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Ngôi trường mới trang 54 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách trang 54 SGK Tiếng Việt 2 tập 1