Soạn bài Tập đọc: Tiếng chổi tre trang 121 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Tiếng chổi tre trang 121 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công.


Câu 1

Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau, chú ý vào cụm từ chỉ thời gian: Từ đầu... Khi cơn giông/ Vừa tắt.

Trả lời :

Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những đêm hè khi ve vừa ngủ và những đêm đông khi cơn giông vừa tắt.


Câu 2

Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công.

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Tôi đứng trông... Đêm đông/ Quét rác.

Trả lời :

Những câu thơ ca ngợi chị lao công là:

Chị lao công

Như sắt

Như đồng


Câu 3

Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ ?

Trả lời :

Qua bài thơ, tác giả muốn nói : Phải biết thương yêu, kính trọng và biết ơn những người lao công vệ sinh đường phố. Nghề nào cũng đẹp, cũng vinh quang, miễn là ích nước lợi dân, làm đẹp cuộc sống.

Nội dung bài: Chị lao công vất vả để giữ đường phố sạch đẹp. Chúng ta cần phải biết quý trọng và biết ơn chị.


Bài đọc

Tiếng chổi tre

Những đêm hè

Khi ve ve

Đã ngủ

Tôi lắng nghe

Trên đường Trần Phú

Tiếng chổi tre

Xao xác

Hàng me

Tiếng chổi tre

Đêm hè

Quét rác...

Những đêm đông

Khi cơn giông

Vừa tắt

Tôi đứng trông

Trên đường lặng ngắt

 

Chị lao công

Như sắt

Như đồng

Chị lao công

Đêm đông

Quét rác...

Nhớ em nghe

Tiếng chổi tre

Chị quét

Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về

Giữ sạch lề

Đẹp lối

Em nghe !

                TỐ HỮU

- Xao xác : từ gợi tả chuỗi tiếng động nhẹ, phá vỡ cảnh yên tĩnh.

- Lao công : người làm các công việc vệ sinh, phục vụ,…

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Tiếng chổi tre trang 122 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối. Đọc sổ liên lạc trang 123 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Chuyện quả bầu trang 117 SGK Tiếng Việt 2 tập 2