Chính tả (Nghe - viết): Tiếng chổi tre trang 122 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Tiếng chổi tre trang 122 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng : a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n


Câu 1

Nghe – viết : Tiếng chổi tre (từ Những đêm đông … đến hết.)

Những đêm đông

Khi cơn giông

Vừa tắt

Tôi đứng trông

Trên đường lặng ngắt

Chị lao công

Như sắt

Như đồng

Chị lao công

Đêm đông

Quét rác...

 

Nhớ em nghe

Tiếng chổi tre

Chị quét

Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về

Giữ sạch lề

Đẹp lối

Em nghe!

? Những chữ nào trong bài chỉnh tả phải viết hoa?

Trả lời : Những chữ đứng đầu câu thơ phải viết hoa.

? Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Trả lời : Nên viết mỗi dòng thơ từ ô thứ 3 trong vở.


Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?

Trả lời :

-                                                            Một cây làm chẳng nên non

Ba chây chụm lại nên hòn núi cao.

                                                  Tục ngữ

-                                                            Nhiễu điều phủ lấy giá gương

        Người trong một nước phải thương nhau cùng.

                                                  Tục ngữ

b) it hay ich ?

Trả lời :

    Vườn nhà em trồng toàn mít. Mùa trái chín, mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những múi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.


Câu 3

Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu hoặc n

Mẫu : bơi lặn — nặn tượng.

Trả lời:

nối tiếp - lối xóm, mười năm - mười lăm, nắm tay - lắm việc, lấm lét - cây nấm, xét nét - lấm lét, la hét - quả na, lô hàng - nô nức...

b) Chỉ khác nhau ở vần it hoặc ich.

Mẫu: thịt gà - thình thịch

Trả lời:

con nít – chật ních, rối rít – rúc rích,  tắc tịt – tịch thu, tít mít – tích cóp,…

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối. Đọc sổ liên lạc trang 123 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Chuyện quả bầu trang 117 SGK Tiếng Việt 2 tập 2