Luyện từ và câu: Từ và câu trang 8, 9 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ và câu trang 8, 9 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm các từ: - Chỉ đồ dùng học tập:


Câu 1

Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc được vẽ dưới đây:

Gợi ý: Em quan sát tranh, gọi đúng tên và hoạt động của con người, đồ vật.

 

Trả lời :

1. trường            2. học sinh

3. chạy               4. cô giáo

5. hoa hồng        6. Nhà

7. xe đạp            8. Múa


Câu 2

Tìm các từ:

-  Chỉ đồ dùng học tập:

Trả lời: Chỉ đồ dùng học tập: hộp bút, bút màu, kéo, hồ dán, bút máy, bút chì, thước kẻ, com pa, tẩy, …

- Chỉ hoạt động của học sinh:

Trả lời: Chỉ hoạt động của học sinh: xếp hàng, vẽ, nghe giảng, nhảy dây, tập thể dục , đọc, viết, hát, múa, …

- Chỉ tính nết của học sinh:

Trả lời: Chỉ tính nết của học sinh: lễ phép, siêng năng, cần cù, chăm chỉ, …


Câu 3

Hãy viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

Gợi ý: Em chú ý hoạt động của bạn nhỏ trong mỗi bức tranh và đặt câu hoàn chỉnh.

M : Huệ cùng các bạn vào vườn hoa.

Trả lời :

- Huệ và các bạn đi dạo trong vườn hoa.

- Huệ ngắm nhìn bông hoa.

- Bông hoa hồng xinh như đôi môi của Huệ.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? trang 10 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Ngày hôm qua đâu rồi? trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài trang 12 SGK Tiếng Việt 2 tập 1