Chính tả (Nghe - viết): Ngày hôm qua đâu rồi? trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Ngày hôm qua đâu rồi? trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:


Câu 1

Nghe – viếtNgày hôm qua đâu rồi ? (khổ thơ cuối)

- Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn.

? Chữ đầu các dòng thơ viết như thế nào ?

- Chữ đầu các dòng thơ phải viết hoa.

? Nên viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở của em ?

- Nên viết mỗi dòng thơ từ ô thứ 4


Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Gợi ý: Em hãy phân biệt l/n, an/ang khi viết.

Trả lời :

a) (lịch, nịch) : quyển lịch, chắc nịch

   (làng, nàng) : nàng tiên, làng xóm

b) (bàng, bàn) : cây bàng, cài bàn

   (thang, than) : hòn than, cái thang.


Câu 3

Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Gợi ý: Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng.

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

10

g

giê

11

 

hát

12

 

i

13

 

ca

14

l

e-lờ

15

 

em-mờ

16

 

en-nờ

17

 

o

18

 

ô

19

 

ơ

Trả lời :

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

10

g

giê

11

h

hát

12

i

i

13

k

ca

14

l

e-lờ

15

m

em-mờ

16

n

en-nờ

17

o

o

18

ô

ô

19

ơ

ơ


Câu 4

4. Học thuộc bảng chữ cái vừa viết.

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài trang 12 SGK Tiếng Việt 2 tập 1