Soạn bài Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? trang 10 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? trang 10 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Em cần làm gì để không phí thời gian ?


Câu 1

Bạn nhỏ hỏi bố điều gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ 1 bài thơ.

Trả lời : bạn nhỏ hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi ?


Câu 2

Nói tiếp ý của mỗi khổ thơ sau cho thành câu :

Gợi ý: Em đọc khổ thơ 2, 3, 4 và nói tiếp lời của bố.

Trả lời :

a) Khổ thơ 2 : Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn.

b) Khổ thơ 3 : Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng.

c) Khổ thơ 4 : Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của em.


Câu 3

Em cần làm gì để không phí thời gian ?

Gợi ý: Thời gian trôi đi rất nhanh, không bao giờ quay trở lại. Em hãy suy nghĩ về những việc có ích mình nên làm để không lãng phí thời gian.

Trả lời : Em cần phải chăm chỉ học hành và làm việc để không bỏ phí thời gian.

Nội dung bài : Thời gian rất đáng quý, cần phải làm việc, học tập chăm chỉ để không bỏ phí thời gian.


Bài đọc

Ngày hôm qua đâu rồi ?

Em cầm tờ lịch cũ :
- Ngày hôm qua đâu rồi   ?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em, bố cười .

- Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn lên mãi
Đợi đến ngày tỏa hương.

- Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong.

- Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.

                       BẾ KIẾN QUỐC

- Tờ lịch: tờ giấy hay tập giấy ghi ngày, tháng trong năm.

- Tỏa hương: mùi thơm bay ra, lan rộng.

- Ước mong: muốn một điều tốt đẹp.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Ngày hôm qua đâu rồi? trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài trang 12 SGK Tiếng Việt 2 tập 1