Soạn bài Tập đọc: Đổi giày trang 68 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Đổi giày trang 68 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 4. Em sẽ nói thế nào để giúp cậu bé chọn được hai chiếc giày cùng đôi ?


Câu 1

Vì xỏ nhầm giày, bước đi của cậu bé như thế nào ?

Gợi ý: Em đọc đoạn đầu truyện.

Trả lời :

Vì xỏ nhầm giày, bước đi của cậu bé tập tễnh, bước thấp bước cao.


Câu 2

Khi thấy đi lại khó khăn, cậu bé nghĩ gì ?

Gợi ý: Lời lẩm bẩm của cậu bé khi trên đường tới trường.

Trả lời :

Khi thấy đi lại khó khăn, cậu bé nghĩ chân mình một bên dài, một bên ngắn hoặc đường khấp khểnh.


Câu 3

Cậu bé thấy hai chiếc giày ở nhà như thế nào ?

Gợi ý: Em đọc đoạn cuối truyện.

Trả lời :

Cậu bé thấy hai chiếc giày ở nhà vẫn chiếc thấp, chiếc cao.


Câu 4

Em sẽ nói thế nào để giúp cậu bé chọn được hai chiếc giày cùng đôi ?

Trả lời :

Để giúp cậu bé chọn được hai chiếc giày cùng đôi, em sẽ nói :

- Bạn hãy đặt 4 chiếc giày trước mặt và hãy chọn ra 2 chiếc giống nhau để đi.


Bài đọc

Đổi giày

    Có cậu học trò nọ vội đến trường nên xỏ nhầm giày, một chiếc cao, một chiếc thấp. Bước tập tễnh trên đường, cậu lẩm bẩm:

- Quái lạ, sao hôm nay chân mình một bên dài, một bên ngắn? Hay là tại đường khấp khểnh?

    Vừa tới sân trường, cậu gặp ngay thầy giáo. Thấy cậu bé đi chân thấp chân cao, thầy bảo:

- Em đi nhầm giày rồi. Về đổi giày đi cho dễ chịu!

    Cậu bé chạy vội về nhà. Cậu lôi từ gầm giường ra hai chiếc giày, ngắm đi ngắm lại, rồi lắc đầu nói:

- Đôi này vẫn chiếc thấp, chiếc cao.

Theo TRUYỆN CƯỚI VIỆT NAM

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Bàn tay dịu dàng trang 69 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi trang 69 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bài học bổ sung
Bài 3 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11