Chính tả (Tập chép): Người mẹ hiền trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Người mẹ hiền trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ao hay au ?


Câu 1

Tập chép : Người mẹ hiền (từ Vừa đau vừa xấu hổ … đến Chúng em xin lỗi cô.)

Vừa đau vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi:

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không?

Hai em cùng đáp:

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

? Trong bài chính tả có những dấu câu nào ?

- Trong bài chính tả có những dấu câu như: dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi.


Câu 2

Điền vào chỗ trống ao hay au ?

Trả lời :

- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

- Trèo cao ngã đau.


Câu 3

Điền vào chỗ trống:

Gợi ý: Em hãy phân biệt r/d/gi, uôn/uông khi viết.

Trả lời :

a) r, d hay gi?

- con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập về nhà.

 

- dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá.

b) uôn hay uông ?

- Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

-  Không phải bò

   Không phải trâu

   Uống nước ao sâu

   Lên cày ruộng cạn.

                           Câu đố

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Bàn tay dịu dàng trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy trang 67 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Đổi giày trang 68 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Bàn tay dịu dàng trang 69 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi trang 69 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bài học bổ sung
Chính tả - Tuần 8 trang 33