Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy trang 67 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy trang 67 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn)


Câu 1

Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:

Gợi ý: Em hãy phân biệt từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu.

Trả lời :

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.


Câu 2

Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

Gợi ý: Em đọc bài thơ, quan sát hoạt động bắt chuột của chú mèo và điền từ thích hợp.

(giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn)

Trả lời :

Con mèo, con mèo

Đuổi theo con chuột

Giơ vuốt, nhe nanh

Con chuột chạy quanh

Luồn hang luồn hốc.


Câu 3

Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu sau:

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm từng câu và ngắt nhịp đúng để điền dấu phẩy.

Trả lời :

a) Lớp em học tập tốt, lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Đổi giày trang 68 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Bàn tay dịu dàng trang 69 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi trang 69 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bài học bổ sung
Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái trang 58 SGK Tiếng Việt 3 tập 1