Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 2. Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.


Câu 1

Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây :

Gợi ý: Em hãy chú ý tới trang phục, cảnh vật xung quanh mỗi người trong bức tranh để xác định nghề nghiệp của họ.

Trả lời :

1. Công nhân             2. Công an

3. Nông dân               4. Bác sĩ

5. Lái xe                     6. Người bán hàng


Câu 2

Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

Trả lời :

thợ may, giáo viên, kĩ sư, họa sĩ, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, thợ điện, y tá, …


Câu 3

Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta ?

anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

Trả lời :

Những từ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta là: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.


Câu 4

Đặt câu với một từ tìm được trong bài tập 3.

- Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

- Người Việt Nam rất thông minh và sáng tạo.

- Cần cù, chịu khó đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

- Bác Hồ nói : “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Lượm trang 130 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Lượm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến trang 132 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Bóp nát quả cam trang 126 SGK Tiếng Việt 2 tập 2