Soạn bài Tập đọc: Lá cờ trang 128 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Lá cờ trang 128 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Hình ảnh lá cờ đẹp như thế nào ?


Câu 1

Thoạt tiên, bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở đâu ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... trời xanh mênh mông buối sáng.

Trả lời :

Thoạt tiên, bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở trước bót của giặc.


Câu 2

Hình ảnh lá cờ đẹp như thế nào ? 

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Tôi thấy rồi..trời xanh mênh mông buổi sáng.

Trả lời :

Hình ảnh lá cờ rực rỡ với ngôi sao vàng năm cánh bay rực rỡ trên nền trời xanh mênh mông buổi sáng.


Câu 3

Cờ đỏ sao vàng mọc lên ở những nơi nào nữa ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Cờ mọc trước... bập bềnh trên sóng.

Trả lời :

Cờ đỏ sao vàng mọc lên ở trước cửa mỗi nhà, bay trên những ngọn cây, đậu trên tay mỗi người và cắm trên mỗi chiếc xuồng dưới sông tạo thành một chiếc bè đầy cờ.


Câu 4

Mọi người mang cờ đi đâu ?

Gợi ý: Em hãy đọc câu cuối bài.

Trả lời :

Mọi người mang cờ đi mít tinh mừng ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

Nội dung bài : Niềm vui sướng, tự  hào của bạn nhỏ khi thấy những lá cờ mọc lên khắp nơi trong ngày Cách mạng tháng Tám thành công.


Bài đọc

Lá cờ

- Ra coi, mau lên !

    Chị tôi vừa gọi, vừa kéo tôi chạy ra cửa. Chị chỉ tay về phía bót :

- Thấy gì chưa ?

    Tôi thấy rồi. Cờ ! Cờ đỏ sao vàng trên cột cờ trước bót. Tôi ngỡ ngàng ngắm lá cờ rực rỡ với ngôi sao vàng năm cánh đang bay phấp phới trên nền trời xanh mênh mông buổi sáng.

    Cờ mọc trước cửa mỗi nhà. Cờ bay trên những ngọn cây xanh lá. Cờ đậu trên tay những người đang lũ lượt đổ về chợ. Trên dòng sông mênh mông, bao nhiêu là xuồng với những lá cờ mỗi lúc mỗi gần nhau, đổ về bến chợ. Xuồng nối nhau, san sát, kết thành một chiếc bè đầy cờ, bập bềnh trên sóng.

    Đó là buổi mít tinh đầu tiên của dân làng tôi mừng ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

Theo NGUYỄN QUANG SÁNG

- Bót : đồn giặc.

- Ngỡ ngàng : bàng hoàng, ngạc nhiên vì không ngờ tới.

- San sát : rất nhiều, liền sát nhau như không còn kẽ hở.

- Bập bềnh : chuyển động lên xuống, nhấp nhô theo làn sóng.

- Mít tinh : cuộc họp đông người để thể hiện thái độ đối với một việc lớn.

- Cách mạng tháng Tám : cuộc cách mạng diễn ra vào tháng 8 năm 1945 giành độc lập cho nước ta.

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Lượm trang 130 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Lượm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến trang 132 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Bóp nát quả cam trang 126 SGK Tiếng Việt 2 tập 2