Soạn bài Tập đọc: Lượm trang 130 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Lượm trang 130 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Lượm dũng cảm như thế nào ?


Câu 1

Tìm những nét đáng yêu, ngộ nghĩnh của Lượm trong hai khổ thơ đầu.

Gợi ý: Em hãy đọc 2 khổ thơ đầu và chú ý các chi tiết: dáng vẻ, cái chân, điệu bộ,...

Trả lời :

Những nét đáng yêu, ngộ nghĩnh của Lượm trong hai khổ thơ đầu là : Lượm bé loắt choắt, đeo bên mình cái xắc nhỏ, đôi chân nhanh thoăn thoắt, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo, vừa đi vừa nhảy.


Câu 2

 Lượm làm nhiệm vụ gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 3, 4 của bài, chỉ ra nhiệm vụ của Lượm.

Trả lời :

Lượm làm nhiệm vụ liên lạc, chuyển thư ra mặt trận.


Câu 3

Lượm dũng cảm như thế nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 4, chú ý tới hoàn cảnh ngoài mặt trận và cách cậu bé làm nhiệm vụ.

Trả lời :

Lượm là một cậu bé dũng cảm. Ngoài mặt trận đạn bay vèo vèo nhưng Lượm vẫn chuyển thư an toàn.


Câu 4

Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ?

Hãy chọn những câu thơ em thích và giải thích.

Gợi ý :

Em thích khổ thơ 1 và 2 vì qua đó em thấy được những nét đáng yêu, ngộ nghĩnh của Lượm .

Nội dung bài : Ca ngợi chú bé liên lạc dũng cảm.


Bài đọc

       Lượm

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

 

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng...

 

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú đồng chí nhỏ

Bỏ thư vào bao.

 

Vụt qua mặt trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ chi hiểm nghèo.

 

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

                        TỐ HỮU

- Loắt choắt : dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn.

- Cái xắc : túi da, túi vải có quai đeo bên mình.

- Ca lô (mũ chào mào) : loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn : rất gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan trọng, cần chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Lượm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến trang 132 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Bóp nát quả cam trang 126 SGK Tiếng Việt 2 tập 2