Soạn bài Tập đọc: Nhắn tin trang 115 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Nhắn tin trang 115 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Chị Nga nhắn Linh những gì ?


Câu 1

Những ai nhắn tin cho Linh ? Nhắn bằng cách nào ?

Gợi ý: Em đọc 2 mẩu tin nhắn, chú ý phần kí tên cuối mỗi tin nhắn.

Trả lời :

Chị Nga và Hà nhắn tin cho Linh. Nhắn bằng cách viết vào một tờ giấy.


Câu 2

Vì sao chị Nga và Hà phải nhắn tin cho Linh bằng cách ấy ?

Gợi ý: Em đọc nội dung hai mẩu tin nhắn và trả lời câu hỏi.

Trả lời :

Chị Nga và Hà phải nhắn tin cho Linh vì: khi chị Nga đi, Linh vẫn chưa ngủ dậy. Khi Hà tới nhà thì Linh đi vắng.


Câu 3

Chị Nga nhắn Linh những gì ?

Gợi ý: Em đọc mẩu tin nhắn chị Nga viết cho Linh.

Trả lời :

Chị Nga nhắn : quà sáng chị để trong lồng bàn, nhắc Linh nhiệm vụ cần làm : quét nhà, học thuộc hai khổ thơ, làm ba bài tập toán.


Câu 4

Hà nhắn Linh những gì ?

Gợi ý: Em đọc mẩu tin nhắn Hà viết cho Linh.

Trả lời :

Hà nhắn : Hà đến chơi và mang bộ que chuyền cho Linh nhưng bạn không có nhà, Hà dặn Linh mai mang cho mượn quyển bài hát.


Câu 5

 Tập viết nhắn tin :

    Bố mẹ đi làm. Chị đi chợ chưa về. Em sắp đi học. Hãy viết mấy dòng nhắn lại cho chị biết : em cho cô Phúc mượn xe đạp.

Gợi ý: Em viết nội dung tin nhắn để chị yên tâm và nhớ kí tên.

Trả lời:

Chị Lan ơi,

Hôm nay bố mẹ đi làm, chị đi chợ chưa về. Em sắp đi học. Em cho cô Phúc mượn xe đạp.


Bài đọc

Nhắn tin

10-9

Linh ơi,

Quà sáng chị để trong lồng bàn.

Em nhớ quét nhà, học thuộc hai khổ thơ và làm ba bài tập toán chị đã đánh dấu.

11 giờ chị về.

Chị Nga

9 giờ, 8-12

Linh ơi

Tớ đến mà bạn không có nhà.

Tớ đem cho bạn bộ que chuyền.

Mai đi học, bạn nhớ mang quyển bài hát cho tớ mượn nhé.

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi trang 116 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc Tiếng võng kêu trang 117 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Tiếng võng kêu trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1