Kể chuyện: Câu chuyện bó đũa trang 113 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Kể chuyện: Câu chuyện bó đũa trang 113 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện “Câu chuyện bó đũa”


Câu 1

Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện “Câu chuyện bó đũa” :

Gợi ý: Em hãy quan sát tranh, kết hợp nội dung truyện đã đọc và kể lại.

Trả lời:

- Tranh 1 : Ngày xưa, có hai anh em lúc nhỏ sống rất hòa thuận, nhưng khi đã có gia đình riêng, ngày nào họ cũng cãi vã khiến người cha rất buồn phiền.

- Tranh 2 : Một hôm, người cha gọi các con đến và đố xem ai là người bẻ được bó đũa, ông sẽ thưởng cho một túi tiền.

- Tranh 3 : Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Mặc dù cố hết sức mà họ chẳng thể nào bẻ gãy được.

- Tranh 4 : Người cha bèn tháo bó đũa ra và bẻ từng cái rất dễ dàng.

- Tranh 5 : Người cha khuyên các con phải biết đoàn kết lại với nhau, như vậy mới vững mạnh. Cả bốn người con cùng hiểu ra câu nói của cha : Thưa cha, chúng con sẽ vâng lời cha dặn !


Câu 2

Phân vai, dựng lại câu chuyện.

Gợi ý: Phân thành các vai : người cha, bốn người con (con gái, con trai, con dâu, con rể)

- Người cha: giọng trầm, nhỏ nhẹ

- Các con: giọng to, rõ ràng

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Câu chuyện bó đũa trang 114 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Nhắn tin trang 115 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi trang 116 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc Tiếng võng kêu trang 117 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Tiếng võng kêu trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bài học bổ sung
Soạn bài Tập đọc: Câu chuyện bó đũa trang 112 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Kể chuyện: Phần thưởng trang 14 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Kể chuyện: Chuyện bốn mùa trang 6 SGK Tiếng Việt 2 tập 2