Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi trang 116 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi trang 116 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.


Câu 1

Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

- Trả lời:

đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, thương yêu, nhường nhịn,…


Câu 2

Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu :

     1

   anh

   chị

   em

chị em

          anh em          

2

khuyên bảo

chăm sóc

trông nom

giúp đỡ

 

3

anh

chị

em

nhau

 

Trả lời:

Ai

làm gì ?

  Anh

  chăm sóc, khuyên bảo em.

  Chị

  chăm sóc, trông nom em.

  Em

  giúp đỡ anh (chị).

  Chị em

  giúp đỡ, chăm sóc nhau.

  Anh em

  khuyên bảo nhau.


Câu 3

Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ?

Gợi ý:

- Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể.

- Dấu chấm hỏi dùng để kết thúc câu hỏi.

Trả lời :

   Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu ?

   Bé đáp :

- Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.

 

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc Tiếng võng kêu trang 117 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Tiếng võng kêu trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1