Luyện từ và câu: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi trang 17 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi trang 17 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 4. Em đặt dấu câu gì vào cuối mỗi câu sau ?


Câu 1

Tìm các từ:

Gợi ý: Em ghép tiếng học, tập với các tiếng khác để tạo thành từ có nghĩa.

- Có tiếng học.

Trả lời: học tập, học giỏi, học nhóm, học sinh, học hành, học hỏi, …

- Có tiếng tập.

Trả lời: tập múa, tập hát, tập thể dục, tập viết, tập vẽ, tập bơi, tập nhảy, …


Câu 2

Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1.

Gợi ý :

- Các bạn học sinh chăm chú nghe giảng.

- Lớp 2A đang học tập viết.

- Minh học tập rất chăm chỉ.


Câu 3

Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới

Gợi ý: Em đảo lộn thứ tự các từ nhưng đảm bảo câu vẫn có nghĩa mà không bị lủng củng.

Trả lời :

- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

⟶ Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.

- Thu là bạn thân nhất của em.

⟶ Bạn thân nhất của em là Thu.


Câu 4

Em đặt dấu câu gì vào cuối mỗi câu sau ?

Gợi ý: 

- Câu hỏi dùng để hỏi về những thông tin mà chúng ta chưa biết.

- Cuối câu hỏi đặt dấu chấm hỏi (?).

Trả lời: Em đặt dấu chấm hỏi:

- Tên em là gì ?

- Em học lớp mấy ?

- Tên trường của em là gì ?

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Mít làm thơ trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Làm việc thật là vui trang 19 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 1