Chính tả (Tập chép): Phần thưởng trang 15 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Phần thưởng trang 15 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống: a. s hay x?


Câu 1

Tập chép: Phần thưởng

     Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

- Những chữ đứng đầu câu viết hoa: Cuối, Đây.

- Viết hoa tên riêng: Na


Câu 2

Điền vào chỗ trống:

Gợi ý: Em hãy phân biệt s/x, ăn/ăng khi viết.

a) hay x?

- Trả lời:  xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá.

b) ăn hay ăng?

- Trả lời:  cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng.


Câu 3

 Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Gợi ý: Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng.

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

 

21

q

quy

22

 

e-rờ

23

s

ét-sì

24

 

25

 

u

26

 

ư

27

 

28

 

ích-xì

29

 

i dài

Trả lời: 

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

p

21

q

quy

22

r

e-rờ

23

s

ét-sì

24

t

25

u

u

26

ư

ư

27

v

28

x

ích-xì

29

y

i dài


Câu 4

4. Học thuộc lòng bảng chữ cái vừa viết.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Làm việc thật là vui trang 16 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Luyện từ và câu: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi trang 17 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Mít làm thơ trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Làm việc thật là vui trang 19 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 1