Chính tả (Nghe - viết): Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống: a) s hay x ?


Câu 1

Nghe – viết :  Gió

Gió ở rất xa, rất rất xa,

Gió thích chơi thân với mọi nhà

Gió cù khe khẽ anh mèo mướp

Rủ đàn ong mật đến thăm hoa.

 

Gió đưa những cánh diều bay bổng

Gió ru cái ngủ đến la đà

Hình như gió cũng thèm ăn quả

Hết trèo cây bưởi lại trèo na…

                                NGÔ VĂN PHÚ

? Tìm các chữ bắt đầu bằng r, gi, d (hoặc các chữ có dấu hỏi, dấu ngã) trong bài chính tả.

Trả lời: Trong bài chính tả :

- Chữ bắt đầu bằng r : rất, rủ, ru.

- Chữ bắt đầu bằng gi : gió

- Chữ bắt đầu bằng d : diều

- Chữ có dấu hỏi : ở, rủ, bổng, ngủ, quả, bưởi.

- Chữ có dấu ngã : khẽ, những, cũng.


Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) hay x ?

Trả lời :

-  hoa sen, xen lẫn,

-  hoa súng, xúng xính.

b)  iêt hay iêc ?

Trả lời :

-  làm việc, bữa tiệc

- thời tiết, thương tiếc


Câu 3

Tìm các từ :

Trả lời :

a) Chứa tiếng có âm s hay âm x, có nghĩa như sau :

- Mùa đầu tiên trong bốn mùa : xuân

- Giọt nước đọng trên lá mỗi buổi sớm : sương

b) Chứa tiếng có vần iêt hay vần iêc, có nghĩa như sau :

- Nước chảy rất mạnh : xiết

- Tai nghe rất kém : điếc

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Mùa xuân đến trang 17 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Mùa nước nổi trang 19 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa trang 21 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 15 SGK Tiếng Việt 2 tập 2