Tuần 20. Bốn mùa


Soạn bài Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 13 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 13 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 4. Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình ?


Chính tả (Nghe - viết): Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống: a) s hay x ?


Soạn bài Tập đọc: Mùa xuân đến trang 17 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Tập đọc: Mùa xuân đến trang 17 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Kể lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến.


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm than để điền vào ô trống ?


Soạn bài Tập đọc: Mùa nước nổi trang 19 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Tập đọc: Mùa nước nổi trang 19 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng nào ?


Chính tả (Nghe - viết): Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?


Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa trang 21 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa trang 21 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè.


Kể chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 15 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 15 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa