Tải Tiếng Việt 2 - Tập hai

Tiếng Việt 2 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

19 BỐN MÙA
    Tập đọc Chuyện bốn mùa
    Kể chuyện Chuyện bốn mùa
    Chính tả Tập chép : Chuyện bốn mùa. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Lá thư nhầm địa chỉ
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về các mùa. Đặt và tả lời câu hỏi Khi nào ?
    Tập viết Chữ hoa : P
    Tập đọc Thư trung thu
    Chính tả Nghe - viết : Thư trung thu. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Đáp lời chào, lời tự giới thiệu
20 BỐN MÙA
    Tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió
    Kể chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió
    Chính tả Nghe - viết : Gió. Phân biệt s/x, iêt/iêc
    Tập đọc Mùa xuân đến
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về thời tiết. Đặt và tả lời câu hỏi Khi nào ? Dấu chấm, dấu chấm than
    Tập viết Chữ hoa : Q
    Tập đọc Mùa nước nổi
    Chính tả Nghe - viết : Mưa bóng mây. Phân biệt s/x, iêt/iêc
    Tập làm văn Tả ngắn về bốn mùa
21 CHIM CHÓC
    Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng
    Kể chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng
    Chính tả Tập chép : Chim sơn ca và bông cúc trắng. Phân biệt tr/ch, uôt/uôc
    Tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
    Tập viết Chữ hoa : R
    Tập đọc Vè chim
    Chính tả Nghe - viết : Sân chim. Phân biệt tr/ch, uôt/uôc
    Tập làm văn Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim
22 CHIM CHÓC
    Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn
    Kể chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn
    Chính tả Nghe - viết : Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy
    Tập viết Chữ hoa : S
    Tập đọc Cò và Cuốc
    Chính tả Nghe - viết : Cò và Cuốc. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim
23 MUÔNG THÚ
    Tập đọc Bác sĩ Sói
    Kể chuyện Bác sĩ Sói
    Chính tả Tập chép : Bác sĩ Sói. Phân biệt l/n, ươc/ươt
    Tập đọc Nội quy Đảo Khỉ
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?
    Tập viết Chữ hoa : T
    Tập đọc Sư tử xuất quân
    Chính tả Nghe - viết : Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Phân biệt l/n, ươc/ươt
    Tập làm văn Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
24 MUÔNG THÚ
    Tập đọc Quả tim khỉ
    Kể chuyện Quả tim khỉ
    Chính tả Nghe - viết : Quả tim khỉ. Phân biệt s/x, uc/ut
    Tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấy phẩy
    Tập viết Chữ hoa : U, Ư
    Tập đọc Voi nhà
    Chính tả Nghe - viết : Voi nhà. Phân biệt s/x, uc/ut
    Tập làm văn Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi
25 SÔNG BIỂN
    Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh
    Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh
    Chính tả Nghe - viết : Sơn Tinh, Thủy Tinh. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Dự báo thời tiết
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?
    Tập viết Chữ hoa : V
    Tập đọc Bé nhìn biển
    Chính tả Nghe - viết : Bé nhìn biển. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
26 SÔNG BIỂN
    Tập đọc Tôm Càng và Cá Con
    Kể chuyện Tôm Càng và Cá Con
    Chính tả Tập chép : Vì sqao cá không biết nói. Phân biệt r/d, ưc/ưt
    Tập đọc Sông Hương
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy
    Tập viết Chữ hoa : X
    Tâp đọc Cá sấu sợ cá mập
    Chính tả Nghe - viết : Sông Hương. Phân biệt r/d/gi, ưc/ưt
    Tập làm văn Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
27 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
28 CÂY CỐI
    Tập đọc Kho báu
    Kể chuyện Kho báu
    Chính tả Nghe - viết : Kho báu. Phân biệt ua/uơ, l/n, ên/ênh
    Tập đọc Bạn có biết
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ? Dấu chấm, dấu phẩy
    Tập viết Chữ hoa : Y
    Tập đọc Cây dừa
    Chính tả Nghe - viết : Cây dừa. Phân biệt s/x, in/inh. Viết hoa tên riêng
    Tập làm văn Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
29 CÂY CỐI
    Tập đọc Những quả đào
    Kể chuyện Những quả đào
    Chính tả Tập chép : Những quả đào. Phân biệt s/x, in/inh
    Tập đọc Cây đa quê hương
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?
    Tập viết Chữ hoa : A (kiểu 2)
    Tập đọc Cậu bé và cây si già
    Chính tả Nghe - viết : Hoa phượng. Phân biệt s/x, in/inh
    Tập làm văn Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi
30 BÁC HỒ
    Tập đọc Ai ngoan sẽ được thưởng
    Kể chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng
    Chính tả Nghe - viết : Ai ngoan sẽ được thưởng. Phân biệt tr/ch, êt/êch
    Tập đọc Xem truyền hình
    Luyện từ và câu Mơ rộng vốn từ : từ ngữ về bác Hồ
    Tập viết Chữ hoa : M (kiểu 2)
    Tập đọc Cháu nhớ Bác Hồ
    Chính tả Nghe - viết : Cháu nhớ Bác Hồ. Phân biệt tr/ch, êt/êch
    Tập làm văn Nghe - trả lời câu hỏi
31 BÁC HỒ
    Tập đọc Chiếc rễ đa tròn
    Kể chuyện Chiếc rễ đa tròn
    Chính tả Nghe - viết : Việt Nam có Bác. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Cây và hoa bên lăng Bác
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ về bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy
    Tập viết Chữ hoa : N (Kiểu 2)
    Tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt
    Chính tả Nghe - viết : Cây và hoa bên lăng Bác. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ
32 NHÂN DÂN
    Tập đọc Chuyện quả bầu
    Kể chuyện Chuyện quả bầu
    Chính tả Tập chép : Chuyện quả bầu. Phân biệt l/n, v/d
    Tập đọc Quyển sổ liên lạc
    Luyện từ và câu Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy
    Tập viết Chữ hoa : Q (Kiểu 2)
    Tập đọc Tiếng chổi tre
    Chính tả Nghe - viết : Tiếng chổi tre. Phân biệt l/n, it/ich
    Tập làm văn Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc
33 NHÂN DÂN
    Tập đọc Bóp nát quả cam
    Kể chuyện Bóp nát quả cam
    Chính tả Nghe - viết : Bóp nát quả cam. Phân biệt s/x, i/iê
    Tập đọc Lá cờ
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : từ ngữ chỉ nghề nghiệp
    Tập viết Chữ hoa : V (Kiểu 2)
    Tập đọc Lượm
    Chính tả Nghe - viết : Lượm. Phân biệt s/x, i/iê
    Tập làm văn Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến (viết)
34 NHÂN DÂN
    Tập đọc Người làm đồ chơi
    Kể chuyện Người làm đồ chơi
    Chính tả Nghe - viết : Người làm đồ chơi. Phân biệt tr/ch, o/ô, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập đọc Đàn bê của anh Hồ Giáo
    Luyện từ và câu Từ trái nghĩa. Mở rộng vốn từ : từ ngữ chỉ nghề nghiệp
    Tập viết Ôn tập cách viết các chữ hoa : A, M, N, Q, V (kiểu 2)
    Tập đọc Cháy nhà hàng xóm
    Chính tả Nghe - viết : Đàn bê của anh Hồ Giáo. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Tập làm văn Kể ngắn về người thân (nói, viết)
35 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
152 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
Nguyễn Minh Thuyết
Tác giả
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Trại, Trần Hoàng Túy

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 2