Tải Toán 2 - Tập hai

Toán 2 - Tập hai

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chủ đề 8 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
    Bài 37 Phép nhân
    Bài 38 Thừa số, tích
    Bài 39 Bảng nhân 2
    Bài 40 Bảng nhân 5
    Bài 41 Phép chia
    Bài 42 Số bị chia, số chia, thương
    Bài 43 Bảng chia 2
    Bài 44 Bảng chia 5
    Bài 45 Luyện tập chung
Chủ đề 9 LÀM QUEN VỚI HÌNH KHỐI
    Bài 46 Khối trụ, khối cầu
    Bài 47 Luyện tập chung
Chủ đề 10 CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
    Bài 48 Đơn vị, chục, trăm, nghìn
    Bài 49 Các số tròn trăm, tròn chục
    Bài 50 So sánh các số tròn trăm, tròn chục
    Bài 51 Số có ba chữ số
    Bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
    Bài 53 So sánh các số có ba chữ số
    Bài 54 Luyện tập chung
Chủ đề 11 ĐỘ dÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ dÀI. TIỀN VIỆT NAM
    Bài 55 Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét
    Bài 56 Giới thiệu tiền Việt Nam
    Bài 57 Thực hành và trải nghiệm đo độ dài
    Bài 58 Luyện tập chung
Chủ đề 12 PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000
    Bài 59 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
    Bài 60 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000
    Bài 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
    Bài 62 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
    Bài 63 Luyện tập chung
Chủ đề 13 LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT
    Bài 64 Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
    Bài 65 Biểu đồ tranh
    Bài 66 Lựa chọn khả năng
    Bài 67 Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
Chủ đề 14 ÔN TẬP CUỐI NĂM
    Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000
    Bài 69 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
    Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
    Bài 71 Ôn tập phép nhân, phép chia
    Bài 72 Ôn tập hình học
    Bài 73 Ôn tập đo lường
    Bài 74 Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng
    Bài 75 Ôn tập chung

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
141 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng chủ biên
Hà Huy Khoái
Chủ biên
Lê Anh Vinh
Tác giả
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 2