Tải Toán 2 - Tập một

Toán 2 - Tập một

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chủ đề 1 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
    Bài 1 Ôn tập các số đến 100
    Bài 2 Tia số. Số liền trước, số liền sau
    Bài 3 Các thành phần của phép cộng, phép trừ
    Bài 4 Hơn, kém nhau bao nhiêu?
    Bài 5 Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
    Bài 6 Luyện tập chung
Chủ đề 2 PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20
    Bài 7 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20
    Bài 8 Bảng cộng (qua 10)
    Bài 9 Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
    Bài 10 Luyện tập chung
    Bài 11 Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
    Bài 12 Bảng trừ (qua 10)
    Bài 13 Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
    Bài 14 Luyện tập chung
Chủ đề 3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH
    Bài 15 Khối lượng và đơn vị đo khối lượng
    Bài 16 Dung tích và đơn vị đo dung tích
    Bài 17 Thực hành và trải nghiệm đo khối lượng, dung tích
    Bài 18 Luyện tập chung
Chủ đề 4 PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (có nhớ) TRONG PHẠM VI 100
    Bài 19 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số
    Bài 20 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số
    Bài 21 Luyện tập chung
    Bài 22 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số
    Bài 23 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số
    Bài 24 Luyện tập chung
Chủ đề 5 LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG
    Bài 25 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng
    Bài 26 Đường gấp khúc. Hình tứ giác
    Bài 27 Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng
    Bài 28 Luyện tập chung
Chủ đề 6 NGÀY – GIỜ, GIỜ – PHÚT, NGÀY – THÁNG
    Bài 29 Ngày – giờ, giờ – phút
    Bài 30 Ngày – tháng
    Bài 31 Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch
    Bài 32 Luyện tập chung
Chủ đề 7 ÔN TẬP HỌC KÌ 1
    Bài 33 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100
    Bài 34 Ôn tập hình phẳng
    Bài 35 Ôn tập đo lường
    Bài 36 Ôn tập chung

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
141 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng chủ biên
Hà Huy Khoái
Chủ biên
Lê Anh Vinh
Tác giả
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 2