Soạn bài Tập đọc: Đàn gà mới nở trang 135 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập đọc: Đàn gà mới nở trang 135 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Gà mẹ bảo vệ con, âu yếm con như thế nào ?


Câu 1

Tìm những hình ảnh đẹp và đáng yêu của đàn gà con.

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 1 và 4 để tìm hình ảnh đẹp, đáng yêu của đàn gà con.

Trả lời :

Những hình ảnh đẹp và đáng yêu của đàn gà con là : lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời, trông như những hòn tơ nhỏ, chạy như lăn tròn.


Câu 2

Gà mẹ bảo vệ con, âu yếm con như thế nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 2, 3, 5 và tìm những hoạt động của gà mẹ bảo vệ, âu yếm con.

Trả lời :

- Gà mẹ bảo vệ con và âu yếm con : Khi thấy diều hâu, gà mẹ dang cánh giấu các con vào trong để bảo vệ; Khi hết nguy hiểm, gà mẹ lại dẫn các con đi tìm mồi. Buổi trưa gió mát, các con nằm quanh đôi cánh yêu thương của mẹ. Quanh đôi chân mẹ là một rừng chân con.


Câu 3

Câu thơ nào cho thấy nhà thơ rất yêu đàn gà mới nở ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 1 và tìm câu thơ thể hiện tình yêu của tác giả với đàn gà mới nở.

Trả lời :

Câu thơ cho thấy nhà thơ rất yêu đàn gà mới nở là :

Ôi ! Chú gà con

Ta yêu chú lắm !


Bài đọc

  Đàn gà mới nở

Lông vàng mát dịu
Mắt đẹp sáng ngời
Ôi ! Chú gà ơi !
Ta yêu chú lắm !

Mẹ dang đôi cánh
Con biến vào trong
Mẹ ngẩng đầu trông
Bọn diều, bọn quạ.

Bây giờ thong thả
Mẹ đi lên đầu
Đàn con bé tí
Líu ríu chạy sau.

Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân, trên cỏ.

Vườn trưa gió mát
Bướm bay rập rờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con.

                  PHẠM HỔ

- Líu ríu chạy: chạy như dính chân vào nhau.

- Hòn tơ: cuộn tơ (tơ: sợi mảnh, màu vàng, để dệt vải).

- Dập dờn: chuyển động lúc lên, lúc xuống nhẹ nhàng.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Trâu ơi trang 136 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu trang 137 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bài học bổ sung
Soạn bài Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm trang 128 SGK Tiếng Việt 2 tập 1