Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? trang 133 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? trang 133 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe


Câu 1

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe

Gợi ý: Em hãy tìm những từ có nghĩa trái ngược với các từ đã cho. Ví dụ: thông minh - ngốc nghếch,...

Trả lời :

tốt – xấu ,  ngoan – hư , nhanh – chậm , trắng – đen , cao – thấp ,  khỏe – yếu


Câu 2

Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 1, hãy đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó.

Trả lời:

Ai (cái gì, con gì)

thế nào ?

    Thỏ

    chạy rất nhanh.

    Sên

    đi rất chậm.

    Trâu

    cày rất khỏe.

    Chú gà mới nở

    vẫn còn rất yếu.


Câu 3

 Viết tên các con vật trong tranh.

Gợi ý: Em quan sát những con vật trong bức tranh và nói tên của chúng. Đó là những con vật được nuôi ở trong nhà.

 

Trả lời :

1. Gà               2. Vịt              3. Ngan

4. Ngỗng         5. Bồ câu         6. Dê

7. Cừu             8. Thỏ

9. Bò               10. Trâu

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Đàn gà mới nở trang 135 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Trâu ơi trang 136 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu trang 137 SGK Tiếng Việt 2 tập 1