Kể chuyện: Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Kể chuyện: Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Kể lại từng phần câu chuyện Hai anh em


Câu 1

Kể lại từng phần câu chuyện Hai anh em theo gợi ý sau :

a) Mở đầu câu chuyện

Có hai anh em cày chung một đám ruộng. Sau khi gặt xong, họ chất lúa thành hai đống bằng nhau ở ngoài đồng.

b) Ý nghĩ và việc làm của người em.

Người em nghĩ : Anh mình phải nuôi vợ con nên lẽ ra anh phải được phần nhiều hơn. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

c)  Ý nghĩ và việc làm của người anh.

Người anh cũng nghĩ : em mình sống một mình vất vả, cần được chia phần nhiều hơn thì mới công bằng. Người anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.

d) Kết thúc câu chuyện.

Hai anh em ngạc nhiên vì sau một đêm hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cuối cùng, khi bắt gặp mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ cho người kia, hai anh em đã ôm chầm lấy nhau vì xúc động.


Câu 2

Nói ý nghĩ của hai anh em khi gặp nhau trên đồng.

Gợi ý: Em hãy tưởng tượng suy nghĩ của hai em khi bắt gặp nhau trên cánh đồng.

- Người anh nghĩ : Em mình thật tốt. Em đã lo lắng cho gia đình anh quá nhiều mà không nghĩ tới bản thân.

- Người em nghĩ : Anh đã có gia đình rồi mà vẫn lo cho mình. Mình thương anh nhiều lắm.


Câu 3

Kể lại toàn bộ câu chuyện.

    Có hai anh em cày chung một đám ruộng. Sau khi gặt xong, họ chất lúa thành hai đống bằng nhau ở ngoài đồng. Người em nghĩ : Anh mình phải nuôi vợ con nên lẽ ra anh phải được phần nhiều hơn. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh. Người anh cũng nghĩ giống như em mình, em sống một mình vất vả, cần được chia phần nhiều hơn thì mới công bằng. Người anh cũng ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.

   Hai anh em ngạc nhiên vì sau một đêm hai đống lúa vẫn bằng nhau. Cuối cùng, khi bắt gặp mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ cho người kia, hai anh em đã ôm chầm lấy nhau vì xúc động.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Tập chép): Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Bé Hoa trang 121 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? trang 122 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Bán chó trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Bé Hoa trang 125 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em trang 126 SGK Tiếng Việt 2 tập 1